DESERT ISLAND WISDEN

By UNKNOWN

£10.50

In stock (6)
Add to Wishlist

All UK & International Customers

Discount

Discount Offer

Buy any 2 products Get 5% Off 5%
Buy any 3 products Get 7% Off 7%
Buy any 4 or more products Get 10% Off 10%
Free shipping to all UK customers for orders over £20
All discounts will be automatically applied at check-out
Secure Payment

100% Secure Payment

Description

Stan prawny na dzie? po 1 lipca 2015 r. Ksi??ka omawia zagadnienia zwi?zane z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatników w prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej. Przedstawiono w niej tematy w oparciu o przepisy podatkowe obowi?zuj?ce do dnia 31 marca 2014 r. oraz od dnia 1 kwietnia 2014 r. wraz z dokonanymi porównaniami w jakich obszarach nast?pi? zmiany w VAT. W celu przybli?enia poruszonych w ksi??ce zagadnie? zamieszczono w niej wiele przyk?adów, które mog? okaza? si? pomocne przy analizowaniu zw?aszcza nowej problematyki. Ponadto publikacja zawiera za??czniki (wzory pism i ewidencji), przepisy prawne, a tak?e interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia s?dów administracyjnych dot. kwestii zwi?zanych z pojazdami samochodowymi. show more

Book details

EAN

9780000009784

Classifications

Format

Paperback

Number of pages

Weight(g)

652g

Dimensions(mm)

149 x 211 x 13

Publication date

1900-01-01

Publisher

EDAF

Readership

Series

Series Editor

Imprint

-

Publication City/Country

Sydney, Australia

Language

Spanish

EAN 9780000009784
Classification
Format Paperback
Number of pages
Weight(g) 652g
Dimensions(mm) 149 x 211 x 13
Publication date 1900-01-01
Publisher EDAF
Readership
Series
Series Editor
Imprint -
Publication City/Country Sydney, Australia
Language: Spanish

Write a Review

Select a rating